THÔNG TIN LIÊN HỆ

️⛳ Địa chỉ: 01 Trần Quý Hai, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

📞 Điện thoại: 094 303 43 43

✉ Email: jisonpaint@gmail.com

🌏 Website: jison.vn